Hoi An Salaisons
Hoi An Salaisons

Vietnamese products, educated in France

Hoi An Salaisons

Liên hệ với chúng tôi

HOI AN SALAISONS

117/10 Cửa Đại, Cẩm Sơn, Hội An, Quảng Nam Hoi An, Quảng Nam Province, Vietnam

Phạm Ánh Hồng

hong@hoian-salaisons.com

+84.32.781.3344 (Tiếng Việt & English)

Justin Oliver McCarthy

justin@hoian-salaisons.com

+84.32.111.494 (Français & English)

Hoi An Salaisons

Kiểm Soát Chất Lượng & Quan Hệ Khách Hàng

Sức khỏe, sự an toàn và sự hài lòng của cộng đồng và khách hàng của chúng tôi là trách nhiệm mà chúng tôi rất coi trọng.

Sản xuất charcuterie ở một quốc gia nhiệt đới đi kèm với một số thách thức kỹ thuật.

Chúng tôi hiểu những thách thức này, chúng tôi đã điều chỉnh và đầu tư để đảm bảo rằng an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu trong tất cả các quy trình sản xuất của chúng tôi.

Nhờ công nghệ kiểm soát khí hậu hiện đại, sự hiểu biết về thế giới vi sinh vật và các quy trình vệ sinh & sức khỏe nghiêm ngặt, chúng tôi đảm bảo an toàn thực phẩm cho từng sản phẩm.

Quy trình giám sát và truy xuất nguồn gốc của chúng tôi đảm bảo an toàn thực phẩm, ở mỗi bước của quy trình sản xuất.

Trong trường hợp bạn nghi ngờ bất kỳ sự không hoàn hảo nào trong bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng phản hồi của bạn và ngay lập tức thực hiện mọi bước để đảm bảo sức khỏe và sự hài lòng của bạn.