Hoi An Salaisons
Hoi An Salaisons

Vietnamese products, educated in France

Hoi An Salaisons

Hội An Salaisons sản xuất thịt muối (charcuterie) thủ công theo phong cách Pháp và Châu Âu, được làm từ các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam chọn lọc, theo phương pháp và tiêu chuẩn truyền thống.